неделя, 1 юни 2014 г.

Немският език – предимство при кандидатстване за работа

неделя, 1 юни 2014 г. - 0 Comments

интервю за работа
Все повече млади хора, завършили своето образование се вливат в редиците на големите международни бизнес компании. И докато повечето от тях изтъкват, като предимство владеенето само на английски език, разчитайки на факта, че той е универсалното световно средство за комуникация, то тези, които имат в cv-то си документ, удостоверяващ, че владеят добро ниво на немски език в много от случаите имат предимство пред останалите.

Голяма част от световните пазари се заема от фирми и компании от немско говорящи страни. В тези икономически среди един млад специалист, владеещ езика има много по-голямо предимство и възможност да получи важна и дори ръководна позиция, благодарение на своите познания по езика.

Добрата и компетентна комуникация в една бизнес среда е от ключово значение за работата на компанията, като цяло. Една презентация, представена на родния език на потенциалните клиенти има много по-големи шансове да доведе до сключване на търсената сделка. Детайлите по един договор могат да изгубят своя смисъл при един превод на трети език, затова е много важно да се комуникира изцяло на езика на немско говорящите клиенти.

За тези, които имат общи познания и основна степен на владеене на езика се дава възможност да усъвършенстват степента на своето езиково обучение, като преминат курс на изучаване на бизнес немски език, тъй като това ще им помогне да общуват с клиенти и да се издигнат в служебната йерархия.

Много от бизнес колежите у нас и по света оценяват необходимостта от владеене на немски език, включвайки го в учебната си програма, като задължителен предмет.