събота, 26 април 2014 г.

Езикови курсове за различните професии

събота, 26 април 2014 г. - 0 Comments

чужд език за професионалисти
Когато сте професионалист в дадена област е нормално да получите възможност за работа в друга страна. Тогава възниква въпросът: ‘’как да практикувам професията си на чужд език?’’ Отговорът е: с езиково обучение по специалността, в която практикувате. Важно условие е да знаете езика на разговорен език и да допълните само знанията си в професионален план.

Почти всяка професия има специфична терминология, която трябва да се познава на езика, който ще говорите в съответната страна. Различните професии изучават различни термини, действия и думи на съответния език, ето някои от тях:

За бизнеса ви е необходимо да можете да поддържате връзки и комуникация с партньорите и да познавате езика достатъчно добре, за да можете да сключвате сделки.

За лекарската професия ще ви помогне познанието на латинските наименования на повечето медицински термини, но за общуването с пациентите, ще ви е необходимо да знаете всички органи и части на тялото на съответния език, както и имената на заболяванията, манипулациите и инструментите, с които се работи.

За професията на архитекта е важно да се знаят имената на всички геометрични фигури, терминологията в строителството, както и на строителните материали и инструменти.

За професията на готвача са необходими имената на всички хранителни продукти, както и тези на всички уреди и съдове, използвани в кулинарията.

За един счетоводител е от особена важност да борави свободно с данъчните и законови разпоредби използвани в търговията на съответния език.

Във всяка професия има тънкости, които се учат, при обучението за нейното практикуване. Да научаваш отново всичко на чужд език е сериозно, но не и непреодолимо предизвикателство.