събота, 18 октомври 2014 г.

Курсове по немски за медицински персонал

събота, 18 октомври 2014 г. - 0 Comments

С отварянето на световните граници и особено, след присъединяването на нашата страна към голямото европейско семейство, все повече лекари, медицински сестри и студенти по медицина виждат своето професионално бъдеще в развити страни, като Германия и Австрия.

Тъй като тяхното кариерно развитие в тези страни зависи в голяма степен и от техните езикови познания и владеене на немски език е изключително важно за тези кандидати да преминат една добра езикова подготовка.

Добрите езикови школи предлагат обучение по немски конкретно за медицински персонал, като курсовете се провеждат от перфектни педагози, разполагащи както с богат медицински опит, така и с дългогодишна практика в използването на медицинска терминология на немски език.

В курсовете по немски за медици се набляга на добрата комуникация в една болнична среда, където е от особена важност, както комуникацията между медицинските лица, така и диалогът между лекар и пациент, а също между лекар и близките на пациента.

От съществено значение за един, практикуващ в Германия лекар е да владее и характеристиките на медицинския доклад, което също се предлага, като дисцилиплина от добрите езикови школи. За целта, обаче е необходимо курсистът да е овладял достатъчно добре немския език, което значи да е преминал ниво на обучение B2 или С1с добри устни и писмени познания по езика.

Школите са насочили своите курсове по немски за медици, както към практикуващи вече лекари и медицински сестри, така и към студенти по медицина, подготвящи се да изучават своята професия в немско говоряща страна. Това обучение дава безценна възможност на всяко медицинско лице да практикува своята професия в развита и икономически стабилна страна.