събота, 18 октомври 2014 г.

Изучаване на немски език в добра езикова школа

събота, 18 октомври 2014 г. - 0 Comments

немски
Изучаването на немски език е необходимост, с която са се сблъскали голяма част от тези, които са решили да търсят кариерно развитие извън пределите на страната ни. Немският език съвсем не е лесен за изучаване, но с присъединяването ни към голямото европейско семейство, възможностите за свободно пътуване и работа в развитите страни се увеличават, а с тях и задължението да говорим добре техния език.

Когато осъзнаем, че имаме нужда да научим немски и то на добро ниво идва моментът, в който трябва да изберем къде да проведем своето обучение. Езиковите школи у нас никнат, като гъби, но най-добрите се отличават от останалите по много неща.

На първо място добрата езикова школа дава право на избор на своите ученици, защото е важно за кандидатите да имат възможност да решат, колко часа седмично могат да отделят от натоварения си график за изучаването на немски език.

На второ място идва възможността да изберем дали да посещаваме школата на място, където очи в очи с останалите ученици и преподавател да се впуснем в дебрите на трудния език на Гьоте или да изберем онлайн обучение, при което да се потим над сложната граматика в комфорта на своя уютен дом.

За тези, които не обичат груповото обучение и търсят индивидуален подход, добрата езикова школа предлага one to one обучение, при което висококвалифициран преподавател работи само с нас и съобразява учебната програма с нашите нужди и способности.

Какъвто и курс по немски да решите, че Ви трябва, бъдете сигурни, че сте се спрели на най-добрата езикова школа, защото от нея зависи степента на Вашите познания.


вторник, 14 октомври 2014 г.

Езиковите школи предлагат международно утвърдени курсове по немски език

вторник, 14 октомври 2014 г. - 0 Comments

Немският език е особено необходим днес, когато сме свободни европейци, разполагащи с правото да пътуват, учат и работят във всяка страна на Европейския Съюз.

Като една от най-развитите в икономическо и културно отношение, Германия е изключително примамлива дестинация за всички, желаещи да насочат своето развитие извън страната ни, но за целта са ни необходими добри позания и владеене на немския език.

Езикът на Гьоте е един от трудните за изучаване езици, поради своята сложна граматика и множество диалекти, които се говорят в различните части на страната, но ако сме силно мотивирани и намерим подходящата езикова школа обучението ще бъде лесно, а езика – бързо усвоен.

У нас има много езикови школи, предлагащи обучение по немски език на различни нива и за най-различни цели. Най-често се посещават курсове по немски език от млади хора, желаещи да продължат своето висше образование в някой от немските университети.

Предимството на тези курсове е възможността не само да се придобият нужните познания по езика, но и да се издържи успешно изпит по международните сертификати, необходими за кандидатстване във висше учебно заведение.

Една езикова школа може да подготви перфектно своите ученици и да им даде възможност да се сдобият с така важните документи, които ще им дадат възможност за бъдещо академично и кариерно развитие.

Най-добрите школи работят по утвърдени програми, съобразени с международните изисквания и техните сертификати са валидни и прзнати във всяка важна институция на страните от ЕС, в това число и Германия и Австря, където немският език е основен и най-необходим.

сряда, 11 юни 2014 г.

Изучаване на език чрез самовнушение

сряда, 11 юни 2014 г. - 0 Comments

самовнушение
Обучението, което се извършва на подсъзнателно ниво или казано иначе, да изучаваме език без да напрягаме съзнанието си, като просто попиваме знанията чрез своето подсъзнание се нарича сугестопедия.

Авторите на този метод на обучение залагат на нашата способност да възприемаме огромно количество информация несъзнателно, както сме го правили с повечето неща, които сме научили от детството си до сега.

Очевидно е, че в реалния живот научаването на нови неща става все по-трудно, особено с напредване на възрастта и натрупването на прекалено много информация в нашето съзнание. Системното зубрене се оказва неефективно, щом изчезва от информационното ни поле почти веднага, щом насочим вниманието си в друга област.

Образователните центрове, които предлагат този метод на езиково обучение, аргументират ползата от своя метод с това, че в реалността езика не може да се усвои добре ако не се потопим в атмосфера, в която да се налага го говорим постоянно и свободно.

Казано по-просто: чрез самовнушението, познато още като метод на релаксация, слушайки на аудио-носител, тематични диалози и фрази от езика, който изучаваме,  ги повтаряме и така ги запаметяваме с лекота. Всеки диалог има превод на родния език на обучаващия се, като в самото аудио има пауза по време на която да повторим фразата, репликата или целия диалог.

Предимството на този метод е в това, че постепенно се отърсваме от стеснението да говорим езика, независимо колко добре го разбираме. За да научим добре и с лекота даден език се изисква постоянна практика на слушане, говорене, четене и писане на конкретния език.

вторник, 3 юни 2014 г.

Как с лекота да научим немски език

вторник, 3 юни 2014 г. - 0 Comments

четене на книга
Когато имаме силното желание да научим чужд език, можем да го постигнем с лекота, посредством някои лесни и практични методи на обучение.

Немският език е един доста труден, като граматика и произношение език и за да пристъпите към неговото изучаване би трябвало да имате силна мотивация. Такава мотивация може да бъде пребиваването в немскоезична страна, където е просто наложително да знаете езика, за да оцелеете.

Научаването на отделни думи или фрази е първата стъпка във всяко езиково обучение. Това може да се постигне по елементарен начин в ежедневието, като например: гледане на телевизия – добре е да имате под ръка речник, в който да намирате значението на най-често използваните фрази. Слушането на музика е също чудесен метод за езиково обучение. Много млади хора подобряват значително езиковите си познания, като се запознаят с текста на песента и го преведат, а най-забавната част е припяването, докато слушате самата песен.

Четенето на книги, вестници и списания е много добър метод за изучаване на немски език. С помощта на речник, с който да разбирате значението на отделните думи ще можете с течение на времето да схванете сложната система, по която се образуват изреченията в немския език и да ги разбирате перфектно.

Писането може да се упражнява, като започнете да си водите дневник или блог на немски език, което може да започне само с две-три думи на  ден. Вашата несигурност бързо ще се стопи, когато с времето установите, че боравите с все повече начини да общувате на немски и то без да сте се напрягали излишно.

неделя, 1 юни 2014 г.

Изучаване на немски език под формата на игри

неделя, 1 юни 2014 г. - 0 Comments

учене на език у дома
Крехката детска психика не позволява голямо натоварване при обучение. Ето защо, наред с другите дисциплини, които децата изучават в детските градини и началните класове в училищата, включването на обучение по чужд език, конкретно немски е най-добре да става под формата на забавление.

Игрите са това, което никога не омръзва на децата и не ги кара да се чувстват подтиснати. Това е причината обучението по немски език при подрастващите за започне постепенно и ненатоварващо.

Една такава система за езиково обучение е KIKUS, тя е предназначена за най-ранно езиково обучение. Утвърдена в практиката, като успешен модел за изучаване на немски език, тя комбинира методи за развиване на говорните умения с игрови похвати от ежедневието и практическо приложение на усвоения материал в домашна обстановка. По този начин  се обхваща приложението на изучваният немски език в различни житейски ситуации, упражнявайки граматиката и речниковия запас на малчуганите.

За децата на 5-6 годишна възраст обучението продължава със системата TAMTAM с включване на немски думи и фрази под формата на игри, песни, комикси и тестрални сценки, което позволяват лесното им запомняне и прилагане в ежедневни ситуации. Четенето и писането се прибавят плавно към слушането и говоренето, което максимално улеснява учебния процес.

С този метод на обучение, най-малките деца развиват не само своите интелектуални способности, като цяло, но и умението си да изучават чужди езици в частност. Тази система за езиково обучение е особено подходяща за деца, които в последствие заживяват в немскоезична страна или са от смесени бракове с един немско говорящ родител.


събота, 31 май 2014 г.

Академично обучение по немска филология

събота, 31 май 2014 г. - 0 Comments

 немска филология
За хората, изучаващи немски език на едно добро професионално ниво, възможностите за кариерно развитие са много. Тези, които избират, като специалност не лекият профил: немска филология трябва да преминат обучение по основни научни направления, като:

Наука за езика; Наука за литературата; Обща психология; Обща социология; Обща история на изобразителното изкуство;Увод в западноевропейската култура; Произход и развитие на езика;Антропология;Митология и религия;

Освен тези академични дисциплини се взима участие в практически курсове, като:
Корективна фонетика; Практическа граматика; Работа с автентични текстове; Представяне на презентации; Писмено изложение и др.

Това е в общи линии програмата, по която се извършва обучението в първите две години за бъдещите специалисти по немска филология. В следващите две години обучението включва:
Специализирани курсове и извънаудиторна форма на обучение, даващи конкретна професионална квалификация. Практическото обучение се състои от стажове в преводачески агенции, телевизии, туристически агенции,училища и школи по чужди езици.

Компетенциите на завършилите немска филология включват: знания в областта на теоретичното и приложно езикознание, литературата, културата и историята и политическото развитие на немскоезичните страни, както и теория и практика на превода, а също и методика на преподаването на немски език. Завършилите немска филология стават квалифицирани преводачи и преподаватели по немски език.

Освен това, те могат да заемат длъжности, като: консултант по немски език, редактори в печатни и електронни медии, преводач-консултанти в международни организации и фирми, в книгоиздаването и книгоразпространението, както и в туристически агенции.
Академичното обучение по немска филология може да бъде извършено и по програма за студентска мобилност в университети в Германия и Австрия.

вторник, 29 април 2014 г.

Онлайн курсове по английски и немски

вторник, 29 април 2014 г. - 0 Comments

online курсове
В ерата на високите технологии, възникнаха нови и модерни методи за обучение. Високото ниво на конкуренция между професионалистите поражда все по-голяма нужда от изучаване на чужди езици. Има доста различни програми и софтуер, с помощта на които ще усъвършенствате нивото си на писане и четене на немски език. Един от най-ефективните методи обаче си остават онлайн езиковите курсове. Те са специално създадени за развиване на говорим чужд език чрез взаимодействие с други хора по един много креативен и интерактивен начин.

Преподавателите отделят специално внимание на регистрираните ученици, като основната им цел е да подобрят техните комуникационни умения на чужд език. Писменият английски може да бъде научен основно чрез четене и писане. Когато стане въпрос за говорим английски обаче, нещата стоят по друг начин. Практиката и говоренето с други хора е може би единственият ефективен начин, за гладко владеене на чужд език. При онлайн курсовете се правят много упражнения и повторения, което спомага за правилно произношение от една страна, и точен подбор на думите според контекста и ситуацията, от друга.

За да получите качествено онлайн обучение, добре е да проучите езиковите центрове, които предлагат подобни услуги. Търсете компании, които разполагат с екип от добре квалифицирани, опитни и сертифицирани в преподаването на чужди езици преподаватели. Избирайки езикова школа, която е призната или свързана с известен университет ще ви бъде от голяма полза, дори цените да са по-високи.

Ако учите или работите, за вас е важно курсовете да се провеждат в удобно за Вас време. Това е едно от най-големите предимства на курсовете онлайн – водещите езикови школи, като Логос София например, предлагат обучение, изцяло съгласувано с Вашето свободно време. Този тип курсове по немски е предназначен не само за начинаещи, но и за напреднали, които се готвят за международни сертификати като Test DaF иTELC. Ако нямате излишно време да ходите до център за за обучение, или не можете да съобразите програмата си, за да посещавате уроците по немски и английски на място, то електронното обучение със сигурност е алтернатива, за която сериозно трябва да се замислите.

събота, 26 април 2014 г.

Езикови лагери в чужбина

събота, 26 април 2014 г. - 0 Comments

Езикови лагери
Може би най-приятният начин за изучаване на чужд език, особено ако си гимназист или студент е включването в някакъв езиков лагер. Този интересен начин на обучение е въведен сравнително скоро и е факт, че той има своите предимства.

На първо място, този тип лагери са сериозна предпоставка за забавлението на участниците в проекта, тъй като се касае за млади хора, събрани от най-различни държави по света в едно сравнително затворено общество, където да общуват изключително на изучавания език. Между забавленията, учебният процес протича някак  неусетно. Освен всичко друго най-добрият начин да научиш добре един език е, като го практикуваш, а там практиката е неизбежна, защото почти никой не знае родния ти език, освен ако нямаш сънародник в групата.

Порядките в лагера и задълженията на учениците са издържани и въведени на езика, който се изучава и при възникнал проблем или въпрос от всякакво естество трябва да се реагира именно на този език. Едно от най-големите предимства на този вид езиково обучение, е пътуването из страната, чийто език се изучава. Много фирми предлагат изучаване на немски и английски език, в съчетание с екскурзии из цялата страна, по време на които не само  учиш езика, а и  го практикуваш, докато се запознаваш с всичките й забележителности и история.

Цените на този вид обучение не са особено достъпни за повечето млади хора у нас, но инвестицията си заслужава, тъй като освен добро обучение се създават и много връзки, които могат да послужат, като контакт за една успешна професионална реализация в бъдеще.